Pengertian Fidyah Yang Sebenar

Fidyah Definisi Fidyah merupakan bayaran denda yang dikenakan kepada seseorang yang tidak dapat mengganti puasanya di bulan Ramadhan pada sesuatu tahun sehinggalah tibanya bulan Ramadhan tahun berikutnya. Hukum Hukum membayar…

0 Comments

Tinjauan Umum Tentang Aqiqah Dalam Islam

Apa Itu Aqiqah? ‘Aqiqah ialah sembelihan binatang an‘am yang dilakukan kerana menyambut kanak-kanak yang baru dilahirkan sebagai tanda kesyukuran kepada Allah subhanahu wata‘ala.  Aqiqah sebagai ibadah yang telah di syariatkan…

0 Comments

Tinjauan Umum Tentang Kurban Dalam Islam

Kata kurban dalam bahasa arab berarti “udlhiyah”. Udlhiyah dan dluha pada awalnya bermakna “waktu dluha” yaitu waktu antara dari pukul 7 pagi hingga pukul 11 siang. Kemudian dijadikan sebagai nama…

0 Comments